KV 1-400

1    1761    Salzburg    Andante pro cembalo „Nanynčina hudební knížka“ C dur

1b    1761    Salzburg    Allegro pro cembalo „Nanynčina hudební knížka“ C dur
1c    1761    Salzburg    Allegro pro cembalo „Nanynčina hudební knížka“ F dur
1d    1761    Salzburg    Menuet pro cembalo „Nanynčina hudební knížka“ F dur
1e    1761    Salzburg    Menuet pro cembalo „Nanynčina hudební knížka“ G dur
1f    1761    Salzburg    Menuet pro cembalo „Nanynčina hudební knížka“ C dur
2    1762    Salzburg    Menuet pro cembalo „Nanynčina hudební knížka“ F dur
3    1762    Salzburg    Allegro pro cembalo „Nanynčina hudební knížka“ B dur
4    1762    Salzburg    Menuet pro cembalo „Nanynčina hudební knížka“ F dur
5    1762    Salzburg    Menuet pro cembalo „Nanynčina hudební knížka“ F dur
5a    1763    Salzburg    Allegro pro cembalo „Nanynčina hudební knížka“ C dur
5b    1763    Salzburg    Andante pro cembalo „Nanynčina hudební knížka“ B dur
6    1764    Paříž    Sonáta pro cembalo a housle C dur
7    1764    Paříž    Sonáta pro cembalo a housle D dur
8    1764    Paříž    Sonáta pro cembalo a housle B dur
9    1764    Paříž    Sonáta pro cembalo a housle G dur
10    1764    Londýn    Sonáta pro cembalo, housle (nebo flétnu) a violoncello B dur
11    1764    Londýn    Sonáta pro cembalo, housle (nebo flétnu) a violoncello G dur
12    1764    Londýn    Sonáta pro cembalo, housle (nebo flétnu) a violoncello A dur
13    1764    Londýn    Sonáta pro cembalo, housle (nebo flétnu) a violoncello F dur
14    1764    Londýn    Sonáta pro cembalo, housle (nebo flétnu) a violoncello C dur
15    1764    Londýn    Sonáta pro cembalo, housle (nebo flétnu) a violoncello b moll
15a-ss    1764    Londýn    Londýnský sešit: 44 kusů pro klávesové nástroje
16    1764    Londýn    Symfonie č.1 pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a smyčce Es dur
17    1764    Londýn    Symfonie č.2 (pochybná) B dur
18    1764    Londýn    Symfonie č.3 Es dur
19    1765    Londýn    Symfonie č.4 pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a smyčce D dur
19a    1765    Londýn    Symfonie pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a smyčce F dur
19c            viz K21
19d    1765    Londýn    Klavírní sonáta pro 4 ruce C dur
20    1765    Londýn    Motet 'God is our Refuge' (Žalm 46:1) SATB g moll
21    1765    Londýn    Árie pro tenor a orchestr 'Va, dalfuror portata' na text Metastasia, pro tenor, 2 hoboje, 2 fagoty, 2 lesní rohy a smyčce
21b/1-3            viz K107
22    1765    Haag    Symfonie č. 5 pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a smyčce B dur
23    1765    Haag    Árie pro soprán a smyčce 'Conservati fedele' na text Metastasia
24    1766    Haag    8 variací pro klavír na holandskou píseň 'Laat ons juichen' od Graafa G dur
25    1766    Amsterdam    7 variací pro klavír na píseň 'Willem van Nassau' D dur
26    1766    Haag    Sonáta pro cembalo a housle Es dur
27    1766    Haag    Sonáta pro cembalo a housle G dur
28    1766    Haag    Sonáta pro cembalo a housle C dur
29    1766    Haag    Sonáta pro cembalo a housle D dur
30    1766    Haag    Sonáta pro cembalo a housle F dur
31    1766    Haag    Sonáta pro cembalo a housle B dur
32    1766    Haag    Quodlibet 'Galimathias Musicum' pro SATB, 2 hoboje, 2 lesní rohy, [fagot], smyčce a obligátní cembalo D dur
33    1766    Paříž    Kyrie pro SATB & Strings F dur
33d-f            Klavírní sonáty
33i            viz K36
33B    1766        Nemá název (contradanse), klavír a orchestr F dur
34    1766/7    Kloster    Ofertorium 'Scande coeli limina' pro SATB a Orchestr soprano solo, 2 trumpety a tympány, 2 housle, basso, varhany C dur
35    1767    Salzburg    Opera (církevní singspiel) pro 3 soprány, 2 tenory, 2 flétny, 2 hoboje, 2 fagoty, 2 lesní rohy, trombóny, smyčce 'Die Schuldigkeitdes ersten Gebotes', číst 1. , na Weiserův text
35a            viz K42
36    1766    Salzburg    Recitativ a aria (licenza) pro tenor, 2 hoboje, 2 fagoty,2 trumpety, tympány a smyčce 'Or che il dover… Talie contanti sono'
37    1767    Salzburg    Koncert pro klavír č.1(upravená klavírní sonáta od Honauera a Raupacha(?)), 2 hoboje, 2 lesní rohy a smyčce F dur
38    1767    Salzburg    Opera (latinské intermezzo) 'Apollo et Hyacinthus' na Widluův(?) text
39    1767    Salzburg    Koncert pro klavír č. 2 (upravená klavírní sonáta od Honauera a Raupacha), 2 hoboje, 2 lesní rohy a smyčce B dur
40    1767    Salzburg    Koncert pro klavír č.3 (upravená klavírní sonáta od Honauera,Eckarda a C.P.E. Bacha), 2 hoboje, 2 lesní rohy a smyčce D dur
41    1767    Salzburg    Koncert pro klavír č. 4 (upravená klavírní sonáta od Honauera a Raupacha), 2 hoboje, 2 lesní rohy a smyčce G dur
41h            viz K67
41i            viz K68
41k            viz K69
42    1767    Salzburg    Kantáta 'Grabmusik' (Pašije) pro soprán, bass, [2 hoboje],2 lesní rohy a smyčce na Schachtnerův text?
43    1767    Olomouc/Víd.    Symfonie č. 6, pro 2 hoboje (flétny), 2 lesní rohy a smyčce F dur
43a    1767    Vídeň    'Ach, was müssen wir erfahren?' pro 2 soprány, klavír
45    1768    Vídeň    Symfonie č.7 přepracovaná jako předehra ke 'La finta semplice', 2 hoboje, 2 lesní rohy, 2 trumpety, tympány a smyčce D dur
45a    1766/7    Salzburg    Symfonie 'Lambach', pro 2 hoboje, 2 lesní rohy, smyčce G dur
46a            viz K51
46d    1768    Vídeň    Sonáta pro klavír a housle C dur
46e    1768    Vídeň    Sonáta pro klavír a housle F dur
47    1768    Vídeň    Ofertorium 'Veni, Sancte Spiritus' pro SATB, 2 hoboje,2 trumpety, tympány, smyčce a varhanní continuo C dur
47a            viz K 51
47b            Ofertorium
47d            viz K49
48    1768    Vídeň    Symfonie č. 8, 2 hoboje, 2 lesní rohy, 2 trumpety, tympány a smyčce D dur
49    1768    Vídeň    Mše 'Missa brevis', SATB, [3 pozouny], smyčce a varhanní continuo G dur
50    1768    Vídeň    Opera (Singspiel) 'Bastien und Bastienne' na text Weiskerna Schachtnera
51    1768    Vídeň    Opera buffa 'La finta semplice' na Coltelliniho text
53    1768    Vídeň    Píseň pro soprán a klavír 'An die Freude: Freude, Konigin der Weisen' na Uzův tex F dur
54    1788    Vídeň    6 variací na původní Andante F dur
61a            viz K65
61b            viz K65a
61c            viz K70
61d            viz K103
61e            viz K104
61g,I    1770?    Salzburg?    Symfonický menuet pro 2 flétny, 2 housle, violu a bas A dur
61g,II    1769    Salzburg?    Menuet pro klávesové nástroje C dur
62    1769    Salzburg    Pochod užívaný s kasací pro operu 'Mitridate', 2 hoboje,2 lesní rohy, 2 trumpety, tympány, smyčce D dur
62a            viz K100
63    1769    Salzburg    Kasace (Finalmusik) pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a smyčce G dur
63a            viz K99
65    1769    Salzburg    Mše 'Missa brevis', SATB, smyčce a varhany d moll
65a    1769    Salzburg    7 menuetů pro smyčce, 2 housle a basso continuo
66    1769    Salzburg    Mše 'Dominicus', SATB, pro 2 hoboje, 2 lesní rohy, 2[+2] trumpety a tympány, [3 trombóny], smyčce a varhanním continuem C dur
67    1772    Salzburg    Chrámová sonáta č.1, pro 2 housle, basso continuo Es dur
68    1772    Salzburg    Chrámová sonáta č.2, pro 2 housle, basso continuo B dur
69    1767    Salzburg    Chrámová sonáta č.3, pro 2 housle, basso continuo D dur
70    1767-9    Salzburg    Recitativ a aria (licenza) 'A Berenice...Sol nascente',pro soprán, 2 lesní rohy a smyčce
72    1771    Salzburg    Ofertorium 'Internatos mulierum', SATB, pro 2 housle,basso continuo, varhany G dur
72a            Allegro G dur
73    1769-0    Salzburg/it.    Symfonie č. 9, pro 2 hoboje (flétny), 2 lesní rohy, 2 trumpety a tympány, smyčce C dur
73a            viz K143
73b            viz K78
73c            viz K88
73d            viz K79
73e            viz K77
73f            viz K80
73g            viz K123
73h            viz K94
73i            viz K89a,I
73k            viz K89
73o            viz K82
73p            viz K83
73r            viz K89a,II
73s            viz K85
73t            viz K122
73v            viz K86
73x    1770?    It./Salzburg    Kánonické studie
74    1770    Řím    Symfonie č. 10 pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a smyčce G dur
74a            viz K87
74b    1771    Milán/Pavia    Árie 'Non Pavia curo l'affetto' na text Metastasia, soprán,3 hoboje, 2 lesní rohy a smyčce
74c            viz K118
74d            viz K108
74e            viz K109
74f            viz K72
77    1770    Milán    Recitativ a árie 'Misero me… Misero pargoletto' na text Metastasia, soprán, 2 hoboje, 2 fagoty, 2 lesní rohy a smyčce
78    1765/6    Milán    Scena 'Per pieta, bell'idol mio' na text Metastasia, soprán, 2 hobojr, 2 lesní rohy a smyčce
79    1765/6    Holandsko    Recitativ a árie 'O temerario Arbace… Perquel paterno amplesso' na Metastasiův text, soprán, 2 hoboje, 2 fagoty, 2 lesní rohya smyčce
80    1770    Salcb./Vídeň    Smyčcový kvartet č.1, 2 housle, viola, violoncello G dur
82    1770    Řím    Árie pro soprán a orchestr 'Se ardire' na text Metastasia
83    1770    Řím    Árie pro soprán a orchestr 'Se tutti i mali miei' na text Metastasia
85    1770    Bologna    'Miserere' pro ATB a kontrabas A dur
86    1770    Bologna    Antifona pro SATB 'Quaerite primum regnum Dei' D dur
87    1770    Milán    Opera seria 'Mitridate, re di Ponto' na text Cigna- Santiho
87    1770        Symfonie pro 2 flétny, 2 hoboje, 2 trumpety a smyčce D dur
88    1770    Milán    Árie 'Fra cento affani' na Metastasiův text, soprán,2 hoboje, 2 lesní rohy, 2 trumpety a smyčce
89    1770    Řím    Kánon pro 5 sopránů 'Kyrie' G dur
89a,I    1770    Řím    Kánon pro 4 dechové nástroje A dur
89a,II    1770    Bologna    4 kánony 'Hádanka'
94    1769    Salzburg    Menuet pro cembalo D dur
99    1769    Salzburg    Kasace pro 2 hoboje, 2 lesní rohy a smyčce B dur
100    1769    Salzburg    Serenáda č.1 (Kasace-Finalmusik) s pochodem, 2 hoboje(flétny), 2 lesní rohy, 2 trumpety a smyčce D dur
100    1769    Salzburg    Symfonie, 'Serenade', 2 hoboje (flétny), 2 lesní rohy,2 trumpety a smyčce D dur
101    1776    Salzburg    Serenáda č.2 F dur
102    1775    Salzburg    Finále symfonie C dur
103    1769    Salzburg    19 menuetů pro orchestr
104    1769    Salzburg    6 menuetů pro orchestr
105    1769    Salzburg    6 menuetů pro orchestr
106    1790    Vídeň    Předehra a 3 kontredansy
107    1765    Londýn/Haag    3 koncerty podle J.Ch. Bacha
108    1771    Salzburg    Regina Coeli C dur
109    1771    Salzburg    Litaniae de Beata Maria Virgine (Lauretanae)
110    1771    Salzburg    Symfonie č. 12 G dur
111    1771    Milán    Opera (Pastoral) Ascanio in Alba, Serenata teatrale
111b    1771?    Milán?    Symfonie #46 (pochybná, viz K. 96)
112    1771    Milán    Symfonie č. 13 F dur
113    1771    Milán    Divertimento č. 1 Es dur
114    1771    Salzburg    Symfonie č. 14 A dur
115    1773    Salzburg    Mše 'Missa brevis' C dur
116    1771    Salzburg    Mše 'Missa brevis' F dur
117    1769    Salzburg    Ofertorium C dur
118    1771    It./Salzburg    Oratorium 'La Betulia liberata'
119    1782    Vídeň    Arie pro soprán 'Der Liebe himmlisches Gefuehl'
120    1771    Milán    Finále symfonie D dur
121    1775    Salzburg    Finále symfonie D dur
122    1770    Bologna    Menuet pro orchestr Es dur
123    1770    Řím    Kontredans pro orchestr B dur
124    1772    Salzburg    Symfonie č. 15 G dur
125    1772    Salzburg    Litaniae de venerabili altaris sacramento
126    1772    Salzburg    Opera 'Il sogno di Scipione' Serenata drammatica
127    1772    Salzburg    Regina Coeli B dur
128    1772    Salzburg    Symfonie č. 16 C dur
129    1772    Salzburg    Symfonie č. 17 G dur
130    1772    Salzburg    Symfonie č. 18 F dur
131    1772    Salzburg    Divertimento č. 2 D dur
132    1772    Salzburg    Symfonie č. 19 Es dur
133    1772    Salzburg    Symfonie č. 20 D dur
134    1772    Salzburg    Symfonie č. 21 A dur
135    1772    Salcb./Milán    Opera seria 'Lucio Silla'
136    1772    Salzburg    Divertimento D dur
137    1772    Salzburg    Divertimento B dur
138    1772    Salzburg    Divertimento F dur
139    1768    Salzburg    Mše 'Missa solemnis' C moll-dur
140    1771-2    Salzburg    Mše 'Missa brevis' (nejisté) G dur
141    1769    Salzburg    Te Deum C dur
142     ???     ???    Tantum ergo (nejisté) B dur
143    1770    Milán    Árie pro soprán 'Ergo interest'
144    1772    Salzburg    Chrámová sonáta pro varhany a smyčce D dur
145    1772    Salzburg    Chrámová sonáta pro varhany a smyčce F dur
146    1779    Salzburg    Árie pro soprán 'Kommet her, ihr frechen Suender'
147    1772    Salzburg    Píseň pro klavír 'Wie ungluecklich bin ich nit'
148    1772    Salzburg    Píseň pro klavír 'O heiliges band'
149    1772    Salzburg    Píseň pro klavír 'Die grossmuetige Gelassenheit (Ich hab es laengst)'
150    1772    Salzburg    Píseň pro klavír 'Geheime Liebe (Was ich in Gedanken kuesse)'
151    1772    Salzburg    Píseň pro klavír 'Die Zufriedenheit in niedrigen Stande (Ich trachte nicht)'
152    1775    Salzburg?    Canzonetta 'Ridente la calma'
153    1782    Vídeň    Fuga pro klavír (úryvek) Es dur
154     ???     ???    Fuga pro klavír (úryvek) g moll
154a     ???     ???    2 malé fugy pro klavír nebo varhany (úryvek)
155    1772?    Bozen    Smyčcový kvartet č. 2 D dur
156    1772    Milán    Smyčcový kvartet č. 3 G dur
157    1772/3    Milán    Smyčcový kvartet č. 4 C dur
158    1773    Milán    Smyčcový kvartet č. 5 F dur
159    1773    Milán    Smyčcový kvartet č. 6 B dur
160    1773    Milán    Smyčcový kvartet č. 7 E dur
161    1772    Salcb./Milán    Symfonie (overtura ke K. 126) D dur
162    1773    Salzburg    Symfonie č. 22 C dur
163    1772    Milán    Finále symfonie K. 161 D dur
164    1772    Salzburg    6 menuetů pro orchestr
165    1773    Milán    Motet pro soprán 'Exsultate, jubilate'
166    1773    Salzburg    Divertimento č. 3 Es dur
167    1773    Salzburg    Mše 'Trinity' C dur
168    1773    Vídeň    Smyčcový kvartet č.8 F dur
169    1773    Vídeň    Smyčcový kvartet č. 9 A dur
170    1773    Vídeň    Smyčcový kvartet č. 10 C dur
171    1773    Vídeň    Smyčcový kvartet č. 11 Es dur
172    1773    Vídeň    Smyčcový kvartet č. 12 B dur
173    1773    Vídeň    Smyčcový kvartet č. 13 d moll
174    1773    Salzburg    Smyčcový kvintet B dur
175    1773    Salzburg    Koncert pro klavír č. 5 (viz K. 624) D dur
176    1773    Salzburg    16 menuetů pro ochestr
177     ???     ???    Ofertorium 'Sub expositio venerabilli' (od Leopolda Mozarta)
178    1772    Salzburg    Árie pro soprán 'Ah, spiegarti, oh Dio'
179    1774    Salzburg    12 variací pro klavír C dur
180    1773    Vídeň    6 variací pro klavír G dur
181    1773    Salzburg    Symfonie č. 23 D dur
182    1773    Salzburg    Symfonie č. 24 B dur
183    1773    Salzburg    Symfonie č. 25g moll
184    1773    Salzburg    Symfonie č. 26 (Overture) Es dur
185    1773    Vídeň    Serenáda č. 3 'Finalmusik' D dur
186    1773    Milán    Divertimento č. 4 B dur
187    1773?    Salzburg?    Divertimento č. 5 C dur
188    1776    Salzburg    Divertimento č. 6 C dur
189    1773    Vídeň    Pochod pro orchestr D dur
190    1773    Salzburg    Concertone pro 2 housle a orchestr C dur
191    1774    Salzburg    Koncert pro fagot B dur
192    1774    Salzburg    Mše 'Missa brevis' F dur
193    1774    Salzburg    Dixit et Magnificat C dur
194    1774    Salzburg    Mše 'Missa brevis' D dur
195    1774    Salzburg    Litaniae Lauretanae D dur
196    1774/5    Sal./Mnichov    Opera buffa 'La finta giardiniera'
196e    1775    Mnichov    Divertimento Es dur
196f    1775    Mnichov    Divertimento B dur
197     ???     ???    Tantum ergo (nejisté)
198    1773    Milán    Ofertorium 'Sub tuum praesidium'
199    1773    Salzburg    Symfonie č. 27 G dur
200    1773    Salzburg    Symfonie č. 28 C dur
201    1774    Salzburg    Symfonie č. 29 A dur
202    1774    Salzburg    Symfonie č. 30 D dur
203    1774    Salzburg    Symfonie č. 4 D dur
204    1775    Salzburg    Symfonie č. 5 D dur
205    1773    Vídeň    Divertimento č. 7 D dur
206    1774    Vídeň    Pochod (Idomeneo) D dur
207    1775    Salzburg    Koncert pro housle č. 1 B dur
208    1775    Salzburg    Opera 'Il re pastore, dramma per musica'
209    1775    Salzburg    Árie pro tenor 'Si mostra la Sorte'
210    1775    Salzburg    Árie pro tenor 'Con ossequio, con rispetto'
211    1775    Salzburg    Koncert pro housle č. 2 D dur
212    1775    Salzburg    Chrámová sonáta pro varhany a smyčce B dur
213    1775    Salzburg    Divertimento č. 8 F dur
214    1775    Salzburg    Pochod pro orchestr C dur
215    1775    Salzburg    Pochod pro orchestr D dur
216    1775    Salzburg    Koncert pro housle č. 3 G dur
217    1775    Salzburg    Árie pro soprán 'Voi avete un cor fedele'
218    1775    Salzburg    Koncert pro housle č. 4 D dur
219    1775    Salzburg    Koncert pro housle č. 5 A dur
220    1775    Mnichov    Mše 'Missa brevis' C dur
221    1771    Salzburg    Kyrie C dur
222    1775    Mnichov    Ofertorium de tempore 'MisericordiasDomini' d moll
223    1773     ???    Ossana (úryvek) C dur
224    1776    Salzburg    Chrámová sonáta pro varhany a smyčce F dur
225    1776    Salzburg    Chrámová sonáta pro varhany a smyčce A dur
226     ???     ???    Kánon 'O Schwester traut dem amor nicht' (padělaný)
227     ???     ???    Kánon 'O wunderschoen ist Gottes Erde' - Byrd (padělaný)
228    1787    Vídeň    Dvojitý kánon 'Ach, zu kurz'
229    1782    Vídeň    Kánon 'Sie ist dahin'
230    1782    Vídeň    Kánon 'Selig, selig alle'
231    1782    Vídeň    Kánon 'Leck mich im Arsch'
232    1787    Vídeň    Kánon 'Lieber Freistaedtler, lieber Gaulimauli'
233    1782    Vídeň    Kánon 'Leck mir am Arsch fein recht'
234    1782    Vídeň    Kánon 'Bei der Hitz'
235    1782    Vídeň    Kánon pro klavír (P. E. Bach)
236    1790    Vídeň    Andantino pro klavír Es dur
237    1774    Salzburg    Pochod pro orchestr D dur
238    1776    Salzburg    Koncert pro klavír č. 6 B dur
239    1776    Salzburg    Serenáda č. 6 pro 2 orchestry D dur
240    1776    Salzburg    Divertimento č. 9 B dur
241    1776    Salzburg    Chrámová sonáta pro varhany a smyčce G dur
242    1776    Salzburg    Koncert pro 3 klavíry č. 7 F dur
243    1776    Salzburg    Litaniae de venerabili altaris sacramento
244    1776    Salzburg    Chrámová sonáta pro varhany a smyčce F dur
245    1776    Salzburg    Chrámová sonáta pro varhany a smyčce D dur
246    1776    Salzburg    Koncert pro klavír č. 8 „Lützow“ C dur
247    1776    Salzburg    Divertimento č. 10 F dur
248    1776    Salzburg    Pochod pro orchest F dur
249    1776    Salzburg    Pochod (pro 'Haffnerovu' serenádu) D dur
250    1776    Salzburg    Serenáda č. 7 'Haffnerova' D dur
251    1776    Salzburg    Divertimento č. 11 D dur
252    1776    Salzburg    Divertimento č. 12 Es dur
253    1776    Salzburg    Divertimento č. 13 F dur
254    1776    Salzburg    Divertimento (trio pro klavír, housle, violoncello) B dur
255    1776    Salzburg    Recitativ a árie pro alt 'Ombra felice'
256    1776    Salzburg    Árie pro tenor 'Clarice cara mia sposa'
257    1776    Salzburg    Mše 'Credo' C dur
258    1776    Salzburg    Mše (Missa brevis) 'Spaur' C dur
259    1776    Salzburg    Mše (Missa brevis) 'Varhanní sólo' C dur
260    1776    Salzburg    Ofertorium 'Venite, Populi'
261    1776    Salzburg    Adagio pro houslový koncert, K. 219 E dur
262    1776    Salzburg    Mše (Missa) 'Longa' C dur
263    1776    Salzburg    Chrámová sonáta pro varhany a smyčce C dur
264    1778    Paříž    9 variací pro klavír 'Lison Dormait'
265    1778    Paříž    12 variací pro klavír 'Ah, vous dirai-je, maman'
266    1777    Salzburg    Trio (Nachtmusik) pro 2 housle a basu B dur
266    1777    Salzburg    4 kontredansy
268    1780?    Salcb./Mnich.    .Koncert pro housle č.6 (pochybný) Es dur
269    1776    Salzburg    Rondo concertante pro housle a orchestr B dur
270    1777    Salzburg    Divertimento č. 14 B dur
271    1777    Salzburg    Koncert pro klavír č. 9 'Jeunehomme' Es dur
271a    1777?    Salzburg    Koncert pro housle č.7 (pochybný) D dur
272    1777    Salzburg    Recitativ a árie pro soprán 'Ah, lo previdi'
273    1777    Salzburg    Graduale 'Sancta Maria'
274    1777    Salzburg    Chrámová sonáta pro varhany a smyčce G dur
275    1777    Salzburg    Mše 'Missa brevis' B dur
276    1779    Salzburg    'Regina Coeli' C dur
277    1777    Salzburg    Ofertorium 'Alma Dei creatoris'
278    1777    Salzburg    Chrámová sonáta pro varhany a smyčce C dur
279    1774    Salzburg    Klavírní sonáta č. 1 C dur
280    1774    Salzburg    Klavírní sonáta č. 2 F dur
281    1774    Salzburg    Klavírní sonáta č. 3 B dur
282    1774    Salzburg    Klavírní sonáta č. 4 Es dur
283    1774    Salzburg    Klavírní sonáta č. 5 G dur
284    1775    Mnichov    Klavírní sonáta č. 6 „Dürnitz“ D dur
285    1777    Mannheim    Kvartet pro flétnu a smyčce č. 1 D dur
285a    1778    Mannheim    Kvartet pro flétnu a smyčce č. 2(ztracený) G dur
285b    1778    Mannheim    Kvartet pro flétnu a smyčce č. 3 C dur
286    1776/7    Salzburg    Notturno (Serenáda č. 8) pro 4 orchestry D dur
287    1777    Salzburg    Divertimento č. 15 B dur
288    1777    Salzburg    Divertimento F dur
289    1777    Salzburg    Divertimento č. 16 Es dur
290    1773    Vídeň    Pochod pro 2 lesní rohy a smyčce D dur
291     ???     ???    Fuga pro orchestr (od Michaela Haydna)
292    1775    Mnichov    Sonáta pro fagot a violoncello B dur
293    1783    Vídeň    Koncert pro hoboj (část) F dur
294    1778    Mannheim    Recitativ a árie pro soprán 'Alcandro, lo confesso'
295    1778    Mannheim    Árie pro tenor 'Se al labbro mio non credi'
296    1778    Mannheim    Sonáta pro klavír a housle C dur
297    1778    Paříž    Symfonie č. 31 'Pařížská' D dur
297a    1778    Paříž    (Ap. 1) 8 čísel k Miserere Holzbauera (ztraceno)
297b    1778    Paříž    (Ap. 9) Sinfonia concertante Es dur
298    1778    Paříž    Kvartet pro flétnu a smyčce A dur
299    1778    Paříž    Koncert pro flétnu a harfu C dur
299b    1778    Paříž    (Ap. 10) Baletní hudba 'Les petits riens'
300    1778    Paříž    Gavota pro orchestr B dur
301    1778    Mannheim    Sonáta pro housle a klavír G dur
302    1778    Mannheim    Sonáta pro housle a klavír Es dur
303    1778    Mannheim    Sonáta pro housle a klavír C dur
304    1778    Paříž    Sonáta pro housle a klavír e moll
305    1778    Paříž    Sonáta pro housle a klavír A dur
306    1778    Paříž    Sonáta pro housle a klavír D dur
307    1777    Mannheim    Arietta 'Oiseaux, si tous les ans'
308    1778    Mannheim    Arietta 'Dans un bois solitaire'
309    1777    Mannheim    Sonáta pro klavír č. 7 C dur
310    1778    Paříž    Sonáta pro klavír č. 8 a moll
311    1777    Mannheim    Sonáta pro klavír č. 9 D dur
311a    1778    Paříž    (Ap. 8) Overtura (pochybná) B dur
312    1774    Salzburg    Allegro z klavírní sonáty g moll
313    1778    Mannheim    Koncert pro flétnu G dur
314    1778    Mannheim    Koncert pro flétnu (nebo hoboj) D dur
315    1778    Mannheim    Andante pro flétnu a orchestr C dur
315a    1779    Salzburg    8 menuetů
316    1778    Paříž    Recitativ a árie pro soprán 'Popoli di Tessaglia'; autor textu: Raniero de Calzabigi
317    1779    Salzburg    Korunovační mše C dur
318    1779    Salzburg    Symfonie č. 32 (overtura) G dur
319    1779    Salzburg    Symfonie č. 33 B dur
320    1779    Salzburg    Serenáda č. 9 'Poštovní roh' D dur
321    1779    Salzburg    Vesperae de Dominica C dur
322    1778    Mannheim    Kyrie (část) Es dur
323    1779    Salzburg    Kyrie (část) C dur
324    1779     ???    Hymnus 'Salus infirmorum' (pochybné)
325    1779     ???    Hymnus 'Sancta Maria, ora pro nobis' (pochybné)
326    1771    Salzburg    Hymnus 'Justum deduxit Dominus'
327     ???     ???    Hymnus 'Adoramus te' (od Gaspariniho)
328    1779    Salzburg    Chrámová sonáta pro varhany a smyčce C dur
329    1779    Salzburg    Chrámová sonáta pro varhany a smyčce C dur
330    1778    Paříž    Sonáta pro klavír C dur
331    1778    Paříž    Sonáta pro klavír 'Alla Turca' A dur
332    1778    Paříž    Sonáta pro klavír F dur
333    1778    Paříž    Sonáta pro klavír B dur
334    1779    Salzburg    Divertimento „Robinig von Rottenfeld“ č. 17 D dur
335    1779    Salzburg    2 pochody pro orchestr D dur
336    1780    Salzburg    Chrámová sonáta pro varhany a smyčce C dur
337    1780    Salzburg    Mše 'Missa solemnis' C dur
338    1780    Salzburg    Symfonie č. 34 C dur
339    1780    Salzburg    Vesperae solemnes de confessore C dur
340    1780     ???    Kyrie (ztracené; nejisté)
341    1781    Mnichov    Kyrie d moll
342     ???     ???    Ofertorium 'Benedicite angeli' (od Leopolda Mozarta)
343    1779?    Salzburg    2 německé chrámové písně: „O Gottes Lamm“, „Als aus Ägypten“, pro soprán a basso continuo
344    1779    Salzburg    Opera (singspiel) 'Zaide' (necelá); autor textu: Johann Andreas Schachtner
345    1779    Salzburg    Opera - sbory a mezihry pro 'Koenig Thamos'; autor textu: Baron Tobias Philipp von Gebler
346    1783    Vídeň    Notturno 'Luci care, luci belle' pro 3 hlasy a 3 basetové rohy
347    1782    Vídeň    Kánon 'Lasst uns ziehn'
348    1782    Vídeň    Kánon 'V'amo di core teneramente'
349    1780/1    Mnichov    Píseň pro klavír, Die Zufriedenheit 'Was frag ich'
350     ???     ???    Píseň pro klavír 'Schlafe mein Prinzchen' (od Bernharda Fliese)
351    1780/1    Mnichov    Píseň s mandolínou 'Komm, liebe Zither'
352    1781    Vídeň    8 variací pro klavír 'Les Mariages samnites'
353    1778    Paříž    12 variací pro klavír 'La belle Francoise'
354    1778    Paříž    12 variací pro klavír 'Je suis Lindor'
355    1790    Vídeň    Menut pro klavír D dur
356    1791    Vídeň    Adagio pro skleněnou harmoniku C dur
357    1786    Vídeň    Klavírní sonáta pro čtyři ruce (část) G dur
358    1774    Salzburg    Klavírní sonáta pro čtyři ruce B dur
359    1781    Vídeň    12 variací pro housle a klavír 'La Bergere Celimene'
360    1781    Vídeň    6 variací pro housle a klavír 'Helas, j'ai perdu mon amant'
361    1781    Mnichov/Vídeň    ňSerenáda č. 10 pro dechové nástroje, viz K. 46 B dur
362    1780/1    Mnichov?    Pochod (Idomeneo) C dur
363    1780    Salzburg    3 menuety
364    1779    Salzburg    Sinfonia concertante pro housle, violu a orchestr Es dur
365    1779    Salzburg    Koncert pro 2 klavíry č. 10, viz K. 624 (2 klarinety, 2 trumpety a tympány přidány v roce 1781) Es dur
366    1780/1    Salcb./Mnich.    .Opera seria 'Idomeneo, re di Creta'; autor: Gianbattista Varesco, po A. Danchetovi
367    1781    Mnichov    Baletní hudba k opeře 'Idomeneo'; choreograf: Jean Pierre Le Grand
368    1781    Mnichov    Recitativ a árie pro soprán 'Ma, che vi fece, o stelle'; autor textu Pietro Metastasio
369    1781    Mnichov    Scéna a árie pro soprán 'Misera, dove son!'; autor textu Pietro Metastasio
370    1781    Mnichov    Kvartet pro hoboje a smyčce F dur
371    1781    Vídeň    Rondo pro lesní roh a orchestr (skica) Es dur
372    1781    Vídeň    Allegro ze sonáty pro housle a klavír (část, dokončeno Maximiliánem Stadlerem) B dur
373    1781    Vídeň    Rondo pro houslový koncert C dur
374    1781    Vídeň    Recitativ a árie pro soprán 'Or che il cielo'
375    1781    Vídeň    Serenáda č. 11 pro dechové nástroje (2 klarinety, 2 lesní rohy, 2 fagoty;v roce 1782 přidány 2 hoboje) E dur
376    1781    Vídeň    Sonáta pro housle a klavír F dur
377    1781    Vídeň    Sonáta pro housle a klavír F dur
378    1779    Salzburg    Sonáta pro housle a klavír B dur
379    1781    Vídeň    Sonáta pro housle a klavír G dur
380    1781    Vídeň    Sonáta pro housle a klavír Es dur
381    1772    Salzburg?    Klavírní sonáta pro 4 ruce D dur
382    1782    Vídeň    Rondo pro klavír a orchestr D dur
383    1782    Vídeň    Árie pro soprán 'Nehmt meinen Dank'
384    1781/2    Vídeň    Opera (singspiel) 'Die Entfuehrung aus dem Serail'
385    1782    Vídeň    Symfonie č. 35 'Haffnerova' D dur
386    1782    Vídeň    Rondo pro klavír a orchestr A dur
386d    1782    Vídeň    (Ap. 25) Recitativ 'O Calpe' (část)
387    1782    Vídeň    Smyčcový kvartet č. 14 G dur
388    1782    Vídeň    Serenáda č. 12 pro dechové nástroje, viz K. 406 c moll
389    1782    Vídeň    Duet 'Welch aengstliches Beben' (Die Entfuehrung)
390    1780    Salzburg    Píseň pro klavír 'Ich wuerd auf meinem Pfad'
391    1780    Salzburg    Píseň pro klavír 'Sei du mein Trost'
392    1780    Salzburg    Píseň pro klavír 'Verdankt sei es dem Glanz'
393    1782    Vídeň    'Solfeggi' pro soprán
394    1782    Vídeň    Fantazie a fuga pro klavír C dur
395    1778    Paříž    Capriccio pro klavír C dur
396    1782    Vídeň    Adagio pro klavíra housle, dokončena Maximiliánem Stadlerem c moll
397    1782    Vídeň    Fantazie pro klavír (dokončena anonymně) d moll
398    1783    Vídeň    6 variací pro klavír 'Salve tu, Domine'
399    1782    Vídeň    Suita pro klavír (necelá) C dur
400    1781    Vídeň    Allegro z klavírní sonáty, dokončena Maximiliánem Stadlerem B dur

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode

TOPlist