BWV 800-900

# BWV800 - Three-part Sinfonia (Invention) No. 14 - B Flat Major
# BWV801 - Three-part Sinfonia (Invention) No. 15 - B Minor
# BWV802 - Duet - E Minor
# BWV803 - Duet - F Major
# BWV804 - Duet - G Major
# BWV805 - Duet - A Minor
# BWV806 - English Suite No. 1 - A Major
# BWV807 - English Suite No. 2 - A Minor
# BWV808 - English Suite No. 3 - G Minor
# BWV809 - English Suite No. 4 - F Major
# BWV810 - English Suite No. 5 - E Minor
# BWV811 - English Suite No. 6 - D Minor
# BWV812 - French Suite No. 1 - D Minor
# BWV813 - French Suite No. 2 - C Minor
# BWV813a - Minuet in C Minor - C Minor
# BWV814 - French Suite No. 3 - B Minor
# BWV815 - French Suite No. 4 - E Flat Major
# BWV815a - Minuet in E-Flat Major - E Flat Major
# BWV816 - French Suite No. 5 - G Major
# BWV817 - French Suite No. 6 - E Major
# BWV818 - Suite - A Minor
# BWV818a - Suite - A Minor
# BWV819 - Suite - E Flat Major
# BWV819a - Suite - E Flat Major
# BWV820 - Overture (Suite) - F Major
# BWV821 - Suite - B Flat Major
# BWV822 - Suite - G Minor
# BWV823 - Suite - F Minor
# BWV824 - Suite - A Major
# BWV825 - Partita No. 1 - B Flat Major
# BWV826 - Partita No. 2 - C Minor
# BWV827 - Partita No. 3 - A Minor
# BWV828 - Partita No. 4 - D Major
# BWV829 - Partita No. 5 - G Major
# BWV830 - Partita No. 6 - E Minor
# BWV831 - Overture in the French Style - B Minor
# BWV832 - Partita - A Major
# BWV833 - Prelude and partita - F Major
# BWV834 - Allemande - C Minor
# BWV835 - Allemande - A Minor
# BWV836 - Allemande - G Minor
# BWV837 - Allemande - G Minor
# BWV838 - Allemande and courante - A Major
# BWV839 - Sarabande - G Minor
# BWV840 - Courante - G Major
# BWV841 - Minuet - G Major
# BWV842 - Minuet - G Minor
# BWV843 - Minuet - G Major
# BWV844 - Scherzo - D Minor
# BWV844a - Scherzo - D Minor
# BWV845 - Gigue - F Minor
# BWV846 - Well-Tempered Clavier 1: Prelude & Fugue No. 1 - C Major
# BWV847 - Well-Tempered Clavier 1: Prelude & Fugue No. 2 - C Minor
# BWV848 - Well-Tempered Clavier 1: Prelude & Fugue No. 3 - C# Major
# BWV849 - Well-Tempered Clavier 1: Prelude & Fugue No. 4 - C# Minor
# BWV850 - Well-Tempered Clavier 1: Prelude & Fugue No. 5 - D Major
# BWV851 - Well-Tempered Clavier 1: Prelude & Fugue No. 6 - D Minor
# BWV852 - Well-Tempered Clavier 1: Prelude & Fugue No. 7 - E Flat Major
# BWV853 - Well-Tempered Clavier 1: Prelude & Fugue No. 8 - E Flat/D# Minor
# BWV854 - Well-Tempered Clavier 1: Prelude & Fugue No. 9 - E Major
# BWV855 - Well-Tempered Clavier 1: Prelude & Fugue No. 10 - E Minor
# BWV856 - Well-Tempered Clavier 1: Prelude & Fugue No. 11 - F Major
# BWV857 - Well-Tempered Clavier 1: Prelude & Fugue No. 12 - F Minor
# BWV858 - Well-Tempered Clavier 1: Prelude & Fugue No. 13 - F# major
# BWV859 - Well-Tempered Clavier 1: Prelude & Fugue No. 14 - F# minor
# BWV860 - Well-Tempered Clavier 1: Prelude & Fugue No. 15 - G Major
# BWV861 - Well-Tempered Clavier 1: Prelude & Fugue No. 16 - G Minor
# BWV862 - Well-Tempered Clavier 1: Prelude & Fugue No. 17 - A Flat Major
# BWV863 - Well-Tempered Clavier 1: Prelude & Fugue No. 18 - G# Minor
# BWV864 - Well-Tempered Clavier 1: Prelude & Fugue No. 19 - A Major
# BWV865 - Well-Tempered Clavier 1: Prelude & Fugue No. 20 - A Minor
# BWV866 - Well-Tempered Clavier 1: Prelude & Fugue No. 21 - B Flat Major
# BWV867 - Well-Tempered Clavier 1: Prelude & Fugue No. 22 - B Flat Minor
# BWV868 - Well-Tempered Clavier 1: Prelude & Fugue No. 23 - B Major
# BWV869 - Well-Tempered Clavier 1: Prelude & Fugue No. 24 - B Minor
# BWV870 - Well-Tempered Clavier 2: Prelude & Fugue No. 1 - C Major
# BWV870a - Prelude and Fughetta - C Major
# BWV871 - Well-Tempered Clavier 2: Prelude & Fugue No. 2 - C Minor
# BWV872 - Well-Tempered Clavier 2: Prelude & Fugue No. 3 - C# Major
# BWV872a - Prelude and Fughetta - C Major
# BWV873 - Well-Tempered Clavier 2: Prelude & Fugue No. 4 - C# Minor
# BWV874 - Well-Tempered Clavier 2: Prelude & Fugue No. 5 - D Major
# BWV875 - Well-Tempered Clavier 2: Prelude & Fugue No. 6 - D Minor
# BWV875a - Prelude - D Minor
# BWV876 - Well-Tempered Clavier 2: Prelude & Fugue No. 7 - E Flat Major
# BWV877 - Well-Tempered Clavier 2: Prelude & Fugue No. 8 - D# Minor
# BWV878 - Well-Tempered Clavier 2: Prelude & Fugue No. 9 - E Major
# BWV879 - Well-Tempered Clavier 2: Prelude & Fugue No. 10 - E Minor
# BWV880 - Well-Tempered Clavier 2: Prelude & Fugue No. 11 - F Major
# BWV881 - Well-Tempered Clavier 2: Prelude & Fugue No. 12 - F Minor
# BWV882 - Well-Tempered Clavier 2: Prelude & Fugue No. 13 - F# major
# BWV883 - Well-Tempered Clavier 2: Prelude & Fugue No. 14 - F# minor
# BWV884 - Well-Tempered Clavier 2: Prelude & Fugue No. 15 - G Major
# BWV885 - Well-Tempered Clavier 2: Prelude & Fugue No. 16 - G Minor
# BWV886 - Well-Tempered Clavier 2: Prelude & Fugue No. 17 - A Flat Major
# BWV887 - Well-Tempered Clavier 2: Prelude & Fugue No. 18 - G# Minor
# BWV888 - Well-Tempered Clavier 2: Prelude & Fugue No. 19 - A Major
# BWV889 - Well-Tempered Clavier 2: Prelude & Fugue No. 20 - A Minor
# BWV890 - Well-Tempered Clavier 2: Prelude & Fugue No. 21 - B Flat Major
# BWV891 - Well-Tempered Clavier 2: Prelude & Fugue No. 22 - B Flat Minor
# BWV892 - Well-Tempered Clavier 2: Prelude & Fugue No. 23 - B Major
# BWV893 - Well-Tempered Clavier 2: Prelude & Fugue No. 24 - B Minor
# BWV894 - Prelude and Fugue - A Minor
# BWV895 - Prelude and Fugue - A Minor
# BWV896 - Prelude and Fugue - A Major
# BWV897 - Prelude and Fugue - A Minor
# BWV898 - Prelude and Fugue - B Flat Major
# BWV899 - Prelude and fughetta - D Minor

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode

TOPlist